Parník na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Kulturní zařízení Gama
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
O Parníku
Program
Vstupenky
Fotogalerie
Virtuální prohlídka
Kontakt
KLUB PARNÍK
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
22.6.2021 (út)0:00
Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit, že dne 22. 6. 2021 byla aktualizována a upravena pravidla upravující podmínky vstupu na kulturní akce.
odkaz na opatření

Věnujte prosím pozornost zejména bodům, které se týkají vstupu osob s očkováním. U očkovaných osob je k prokázání této skutečností vyžadován národní certifikát tzn. že nelze pro prokázání prodělaného očkování uznávat např. potvrzení z očkovacích center, apod.). Tento certifikát můžete získat, po zadání Vašich osobních údajů na webu.

"„16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:"

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo

Děkujeme za pochopení.

© 2017 CKV Ostrava