Parník na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Kulturní zařízení Gama
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
O Parníku
Program
Vstupenky
Fotogalerie
Virtuální prohlídka
Kontakt
KLUB PARNÍK
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
1.6.2021 (út)0:00
Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit, že dne 31. 5. 2021 vešla v platnost nová pravidla upravující podmínky vstupu na kulturní akce.
odkaz na opatření

Věnujte prosím pozornost zejména bodům, které se týkají vstupu osob s očkováním. U očkovaných osob je k prokázání této skutečností nově vyžadován národní certifikát tzn. nelze již pro prokázání prodělaného očkování uznat např. různé kartičky z očkovacích center, apod.). Tento certifikát můžete získat, po zadání Vašich osobních údajů na webu.

"17.c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo..."

Děkujeme za pochopení.

© 2017 CKV Ostrava